Та АНУ-ын дурын банкны хадгаламжийн эсвэл харилцах дансаа холбох боломжтой. Австрали, Япон, Европ чиглэлээс данс холбох шаардлагагүй.

Шилжүүлэгч өөрийн банкны хэдэн ч данс болон дебит картыг холбох боломжтой.

Сэндли аппликэйшний хүлээн авагч хэсэгт нэмэх товч дээр даран шинээр хүлээн авагчийг нэмнэ. 

Хүлээн авагчийн банкны данс нь Монгол улсын аль ч арилжааны банкны харилцах, хадгаламжийн данс /кредит картын данснаас бусад/ байна.  

Нийт 10 хүртэлх данс холбох боломжтой. 

Шилжүүлэгч өөрийн болон хүлээн авагчийн мэдээллийг буруу оруулсан тохиолдолд мэдээллийг аппликейшн дээрээс устган дахин бүртгэх боломжтой.