www.1home.mn цахим хуудаснаас Монголын шилдэг барилгын компаниудын гаргасан орон сууцны жагсаалтаас сонгох боломжтой. Мөн та хүссэн орон сууцаа REMAX RAPID үл хөдлөх хөрөнгийн зуучаар дамжуулан хайлгах боломжтой.

Бид хэрэглэгч та бүхэнд Монгол улсын барилгын Топ компаниудын барьж ашиглалтад оруулсан орон сууцны хотхон хорооллын барилгуудаас өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан сонголт хийх боломжийг олгож байна.  

Та манай www.1home.mn     цахим хуудсаар дамжуулан  Худалдан авах орон сууцаа, хотхон хороолол, байршил, үнэ, орчин гэх мэт олон үзүүлэлтээр хайх боломжтой.

-          Сонгосон  орон сууцыг худалдах худалдан авах гэрээг өөрийн биеэр хийж чадахгүй  тохиолдолд Улаанбаатар хотод байгаа өөрийн ойр дотны хүнд итгэмжлэл өгч гэрээг байгуулж болно. Итгэмжлэлийг тухайн улсад байгаа консулын газраар дамжуулан  илгээнэ.  

Гадаад улсад суугаа элчин сайдын яам болон консулын газрын жагсаалтыг http://consul.mn/index.php?moduls=2 –с харна уу.  

Та орон сууцаа сонгосны дараа Орон сууцны үнийн дүнгийн 30 хувийг дансанд байршуулан гэрээгээ баталгаажуулсаны дараа захиалга баталгаажих болно.      

Та автомашины зогсоол худалдаж авахдаа орон сууцны зээл болон төлбөрөөс тусад нь төлбөрөө төлөн худалдан авах боломжтой. 

Бид “Гялс зууч” ХХК үл хөдлөхийн зуучтай хамтран таны худалдан авах орон сууцны үнэлгээг гарган ажилладаг.  

Гадаад улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэд Орон сууц худалдан авах зээлийн  шалгуур шаардлагын /бүрдүүлэх материал хэсэгт байгаа/ дагуу материалыг бүрдүүлэн Онлайнаар буюу www.1home.mn сайтаар дамжуулан зээлийн анкет мэдээллийг бөглөн ирүүлнэ.

Арилжааны банк нь Гадаадад байгаа Монгол улсын иргэнд орон сууцны зээл олгохгүй байгаа бөгөөд манай орон сууцны зээл нь таны гадаадад ажиллаж хөдөлмөрлөж буй орлогыг нотлож үндсэн барьцаа болгож байгаагаараа давуу талтай.  

Та манай 70127700 дугаарт ажлын өдрийн ажлын цагаар залган холбогдох мэдээллийг манай мэдээллийн ажилтантай холбогдон авч болно.

Цагийн зөрүүтэй улс орон амьдардаг бол бид тусгайлан цагийг гарган үйлчлэх болно. / эсвэл ажлын цагаар холбогдох боломжтой/

Бид одоогоор хууль ёсны дагуу ажиллаж амьдарч байгаа иргэдэд орон сууцны зээл олгохоор ажиллаж байна.

- Үндсэн зээлдэгч нь Гадаадад байнга оршин сууж хөдөлмөр эрхэлдэг байх, хамтран зээлдэгч нь Монгол улсад байнга оршин суудаг байх,

- Гадаад улсад 12 сараас доошгүй хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан туршлагатай байх,

Монгол улсад амьдран сууж буй шалгуур нөхцөл хангах өөр иргэнийг хамтран зээлдэгчээр оруулна.  

Гадаадад ажиллаж хөдөлмөрлөж буйг хадгаламжийн дэвтэр, мөнгөн гуйвуулгын баримтууд, Монгол дах банкны дансны хуулгууд, бизнесийн түрээсийн гэрээ, орлогын баримтууд зэрэг баримтуудаар нотолно.  Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа бол гэрээ болон ажиллаж байгаа компанийн тодорхойлолтын хамт, картын хуулга болно.  

Зээл эргэн төлөх сарын төлбөрийг өрхийн нийт орлогод харьцуулсан харьцааг хэлнэ.

Та орон сууцны зээлээ автомашины зогсоол оролцуулахгүйгээр судлуулах боломжтой. 

Таны орлого зээлийн төлбөрийн харьцаа буюу өр орлогын харьцаа 50 хувиас хэтрэхгүй тохиолдолд манай ББСБ-с орон сууцны зээл авч болох бөгөөд ӨОХ нь зээлдэгчийн өрийн дарамтын түвшинг илэрхийлэх тул түүнээс давсан тохиолдолд зээл эрсдэж болзошгүй учраас тухайн шаардлагыг зээлийн хугацааны турш хангах шаардлагатай болно.

Зээлийн гэрээгээр байгуулсан эргэн төлбөр төлөх хуваарьт өдрөө зээлийн төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйд тооцох үндэслэлтэй. Иймд орон сууцны зээлийн төлбөрийг SENDLY аппликейшнийг ашиглан төлөх боломжтой.  Төлбөр төлөх заавраас харна уу. 

www.1home.mn цахим хуудастай хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд ажиллаж буй жагсаалт бүхий Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт аймгийн төвд байрлалтай нийтийн орон сууц байх,                   

- Зээлийн хугацаанд барьцаа хөрөнгийг эд хөрөнгийн даатгалд даатгуулсан байх,

Шинэ орон сууцны хувьд ашиглалтанд орсон, улсын комисс хүлээн авсан байх шаардлагатай.