No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.No photo description available.

Бид ханшийг тогтоохдоо Монгол банкнаас зарласан тухайн өдрийн ам.долларын ханш болон арилжааны банк, бусад олон улсын мөнгөн гуйвуулгын компаниудын ханшийг харьцуулан тогтоодог.

Хүлээн авагч шимтгэл төлөхгүй.