Хурал болох газар: Blue sky Tower, 2-р давхар, Emerald  танхим болон Цахимаар

Хурал болох өдөр, цаг: 2023 оны 04 сарын 07-ны өдрийн 14 цагт

Компанийн оноосон нэр: “Сэндли ББСБ” ХК

Хурлаар хэлэлцэх асуудал: 

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг танилцуулна. Үүнд:

1.    Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах;

2.    Ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах;

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлж, батлуулна. Үүнд:

1.    Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцүүлж, батлуулах;

2.    Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсөв хэлэлцүүлж, батлауулах;

 

Бүртгэлийн өдөр: 2023 оны 03 сарын 02-ны өдөр 

Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцах баримт бичгийн жагсаалт:

  1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийн төсөл;

  2. Компанийн санхүүгийн жилийн тайлан;

  3. Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт;

  4. Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан шаардлагатай бусад бичиг баримт.

 

Хувьцаа эзэмшигчид өөрийн харилцагч үнэт цаасны компани, хурал зохион байгуулах комисстой холбогдож, эсхүл компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хурлаар хэлэлцэх асуудал болон гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичигтэй танилцаж болно. 

Хурал зохион байгуулах комиссын гишүүдтэй Даваагаас Баасан гаргуудад 09-17 цагийн хооронд дор дурдсан хаяг, утсаар холбогдох боломжтой.

Хаяг: Улаанбаатар хот,  “Сэндли ББСБ” ХК-ийн оффис

Харилцах утас: 70177700

Цахим  шуудан: info@sendly.mn

Хурал зохион байгуулах комисс