2023 Оны хамгийн анхны НЭЭЛТТЭЙ БОНД-СЭНДЛИ БОНД.

  • ӨНДӨР ӨГӨӨЖ - 19.2% (Улирал тутам төлөгдөнө)
  • ТАТВАРЫН ТААТАЙ НӨХЦӨЛ - 5.0%
  • ХУГАЦАА - 18 сар
  • ЭРГҮҮЛЭН ХУДАЛДАН АВАХ НӨХЦӨЛ - Хөрөнгө оруулагч та 12 сарын дараагаас эхлэн бондоо Үнэт цаас гаргагчид эргүүлэн худалдах эрхтэй.
  • ЗАХИАЛГА АВАХ ХУГАЦАА: 2023.01.25 - 2023.01.31

Бондын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах цахим хуудас болон холбогдох утсаар хандан авах боломжтой.

Ухаалаг хөрөнгө оруулалт СЭНДЛИ БОНД.